Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1030, 1689 - 1691


Likvidasjon

1689-1692

(1)

1689

(2)

1690

(8)

1691

(15)

1692

(22)

Regnskap

A

1689

(30)

Inntektsvedlegg

B Tiendemanntall

1689

(64)

C Legdsrulle, soldatkjolepenger

1689

(95)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(132)

E Jordebok, krongods

1689

(183)

Regnskap

G

1690

(190)

Inntektsvedlegg

F Tiendemanntall

1690

(216)

H Sikt og sakefall

1690

(247)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(250)

Regnskap

M

1691

(299)

Inntektsvedlegg

II Jordegods, geistlig gods

1691

(329)

K Jordegods, krongods

1691

(336)

L Tiendemanntall

1691

(343)

N Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(374)