Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1027, 1686


Regnskap

D

1686

(1)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1686

(21)

B Tiendemanntall

1686

(217)

C Uvisse inntekter

1686

(255)

E Odelsskatt

1686

(262)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(289)

G Kopp- og kvegskatt

1686

(318)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1686

(360)

Nr. 2-11

1686

(388)