Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1020, 1680


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680-1681

(1)

Regnskap

C

1680

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(11)

B Tiendemanntall

1680

(140)

E Proviantskatt

1680

(180)

F Odelsskatt

1680

(212)

G Soldatkjolepenger

1680

(234)

Prinsessestyr

1680

(263)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1680

(293)

Nr. 2-5

1680

(318)