Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1018, 1678 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1679

(1)

Regnskap

C

1679-1680

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1679

(9)

B Sikt og sakefall

1679

(132)

D Leilendingsskatt

1679

(136)

E Proviantskatt

1679

(172)

F Odelsskatt

1679

(204)

G Familielandehjelp

1679

(226)

H Den halve proviantskatt

1679

(231)

I Rosstjeneste

1679

(255)

K Ang. artillerhester

1679

(305)