Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Fogderegnskap 1017, 1678 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1679

(1)

Regnskap

D

1678-1679

(2)

Likvidasjon

1678-1679

(10)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1678

(22)

B Tiendemanntall

1678

(145)

C Sikt og sakefall

1678

(185)

E Leilendingsskatt

1678

(190)

F Proviantskatt (smør og kjøtt)

1678

(226)

G Odelsskatt

1678

(259)

H Familielandehjelp

1678

(281)

I Proviantskatt (korn og høy)

1678

(286)

K Jordebok

1678

(313)