Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 833, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap og likvidasjon

1695

(9)

Vedlegg

Nr. 1-6 Ang. forrige fogd Johan Steinkuls regnskap

1695

(27)

Nr. 7 Restanser

1695

(43)

Nr. 8 Sikt og sakefall

1695

(72)

Nr. 9 Matrikkel

1695

(75)

Nr. 10 Byksel i Kongens allmenning

1695

(179)

Nr. 11-13 Sikt og sakefall

1695

(182)

Nr. 15a Tiende

1695

(202)

Nr. 15b-16

1695

(234)

Nr. 17 Tingsvitner

1695

(240)

Nr. 18 Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(265)

Nr. 19 Krigsjordebok

1695

(283)

Nr. 20

1695

(292)

Nr. 21-22 Odelsskatt og rosstjeneste

1695

(294)

Nr. 26-33

1695

(321)