Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 832, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(3)

Regnskap og likvidasjon

1694

(4)

Vedlegg

Nr. 1 Matrikkel

1694

(22)

Nr. 2-3 Sikt og sakefall

1694

(126)

Nr. 4 Tiende

1694

(138)

Nr. 5a Tingsvitner

1694

(182)

Nr. 5b-6 Differansen og den fulle matrikkelsum, So

1694

(219)

Nr. 7-12 Tingsvitner

1694

(223)

Nr. 13 Den fulle matrikkelsum, Odalen

1694

(241)

Nr. 14-17 Tingsvitner

1694

(243)

Nr. 18 Differansen i matrikkelsum, ODalen

1694

(257)

Nr. 19 Tingsvitner

1694

(261)

Nr. 20 Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(288)

Nr. 21-24

1694

(307)

Nr. 25 Krigsjordebok

1694

(320)

Nr. 26

1694

(329)

Nr. 27 Odelsskatt

1694

(331)

Nr. 28 Odelsskatt og rosstjeneste

1694

(344)

Nr. 29-49

1694

(358)