Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 828, 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(1)

Regnskap og likvidasjon

1690

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1690

(30)

Vedlegg

A-M Angående matrikkelen

1690

(158)

Inntektsvedlegg

C, D Sikt og sakefall

1690

(197)

E Tiendemanntall

1690

(202)

F, G Ekstrakt av tingboka

1690

(244)

H Drenge- og håndverkerskatt

1690

(250)

K Rosstjeneste

1690

(266)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(269)

M Kopp- og ildstedsskatt

1690

(288)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1690

(306)

Nr. 3 Militær jordebok

1690

(311)

Nr. 4-9

1690

(319)

Nr. 10 Jordegods som ikke skal betale odelsskatt

1690

(326)

Nr. 11-27

1690

(363)

Vedlegg

A-M Tingsvitner

1690

(404)