Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 827, 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Regnskap

1689

(2)

Regnskap og likvidasjon

1689

(19)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1689

(49)

B Jordebok

1689

(55)

C Tiendemanntall

1689

(180)

D, E Sikt og sakefall

1689

(222)

F Summarisk ekstrakt av matrikkelen

1689

(232)

G Ekstrakt av tingprotokollen

1689

(234)

H Drengeskatt

1689

(239)

I Odelsskatt

1689

(242)

K Ekstrakt, krongods som ikke betaler odelsskatt

1689

(245)

L Odelsskatt

1689

(287)

M Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(311)

N Kopp- og ildstedsskatt

1689

(330)

O Kopp- og ildstedsskatt, Grue

1689

(348)

P Ekstrakt av tingprotokollen

1689

(351)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1689

(354)

Nr. 2-16

1689

(362)

Nr. 17 Soldatkjolepenger

1689

(389)

Nr. 18-20

1689

(393)

Uten nummer

1689

(399)