Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 825, 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1688

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1688

(2)

B Tillagt matrikkelen

1688

(127)

C Tiendemanntall

1688

(132)

Regnskap

D

1688

(174)

Inntektsvedlegg

E, F Tingsvitne

1688

(199)

G Odelsskatt

1688

(207)

H Drengeskatt

1688

(231)

I Sagskurdoppgaver

1688

(234)

H Kopp- og ildstedsskatt

1688

(239)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1688

(259)

Nr. 2-10

1688

(267)

Antegnelser

Vedlegg nr. 1-69 (22 mangler)

1688

(278)

Ekstraherte poster til antegnelsene

Vedlegg nr. 1-17

1688

(428)