Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 824, 1687


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

C

1687

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1687

(25)

B Tiendemanntall

1687

(149)

D Odelsskatt

1687

(193)

E Drengeskatt

1687

(217)

F Sagskurdoppgaver

1687

(220)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(229)

A Tillagt matrikkelen

1687

(245)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1687

(249)

Nr. 2-17

1687

(257)