Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 823, 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1686

(1)

Regnskap

1686

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1686

(24)

B Tiendemanntall

1686

(152)

D Skyldsettingsforretning

1686

(194)

E Tillagt jordeboka

1686

(197)

F Odelsskatt

1686

(204)

G Drengeskatt

1686

(229)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(232)

K Kopp- og ildstedsskatt

1686

(248)

Vedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1686

(269)

Nr. 2-6

1686

(277)