Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 821, 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

D

1684

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1684

(18)

B Forandringer i jordeboken

1684

(144)

C Tiendemanntall

1684

(148)

E Tjenestedrenger

1684

(193)

E Odelsskatt

1684

(196)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(220)

G Kopp- og kvegskatt

1684

(241)

Vedlegg

Nr. 1-12

1684

(260)

Restanseliste, Vinger pr.gj. (2 stk.)

1684

(300)