Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 820, 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1683

(1)

Regnskap

C

1683

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1683

(13)

B Tiendemanntall

1683

(135)

D Odelsskatt

1683

(178)

E Tjenestedrenger

1683

(203)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(206)

G Kopp- og kvegskatt

1683

(227)

H Krigshjelp

1683

(248)

K Skattefrihet for bergverksoffiserer

1683

(252)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1683

(255)

Nr. 2 Gårder som har blitt ødelagt i krigen

1683

(263)

Nr. 3-8

1683

(268)