Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 818, 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1681

(1)

Regnskap

1681

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1681

(13)

B Tiendemanntall

1681

(158)

D Odelsskatt

1681

(202)

E Tjenestedrenger

1681

(227)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(230)

Vedlegg

Nr. 1-13

1681

(252)