Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 817, 1680


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(2)

B Tiendemanntall

1680

(126)

C Engearbeidspenger, Odalen

1680

(169)

D Leilendingsskatt

1680

(174)

F Soldatkjolepenger

1680

(211)

G Proviantskatt (smør og kjøtt)

1680

(240)

H Prinsessestyr

1680

(276)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1680

(314)

Nr. 2-9

1680

(324)

Antegnelser

1680

(336)