Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 815, 1678


Inntektsvedlegg

CC Proviantskatt (smør og kjøtt)

1678

(1)

D Odelsskatt

1678

(78)

E Familieskatt

1678

(106)

F Høy- og byggskatt

1678

(129)

G Rosstjeneste

1678

(177)

Vedlegg

Nr. 1-15

1678

(229)