Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 813, 1677


Innholdsfortegnelse mappe 1

1676

(1)

Inntektsvedlegg

Jordebok

1676

(3)

Tiendemanntall?

1676

(160)

Restanse, skatter

1675

(174)

Rulle

1676

(187)

Tingsvitner (11 stk.)

1676

(190)

Skattemanntall

1676

(244)

Utgiftsvedlegg

Kvitteringer (47 stk.)

1676

(262)

Kvitteringer

1677

(331)

Kvitteringer

1676-1677

(364)