Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 812, 1676


Inntektsvedlegg

Leilendingsskatt (2 eks.)

1676

(1)

Proviantskatt (2 eks.)

1676

(69)

Innkvartering, Strøm pr.gj.

1676

(115)

Innkvartering, Hoff pr.gj.

1676

(128)

Jordebok (begynnelsen mangler)

1676

(137)

Restanser, skatt, Odalen

1676

(165)

Innkvartering, Strøm og Hoff pr.gj. (2 eks.)

1676

(171)

Skatt av Kvikne anneks

1676

(196)

Leveranser til Vinger festning

1675

(199)

Høy- og kornskatt, Kvikne anneks

1676

(200)

Odels- og kobberskatt

1676

(201)

Odelsskatt (3 stk.)

1676

(205)

Familielandehjelp

1676

(214)