Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 810, 1675


Innholdsfortegnelse mappe 1

1675

(1)

Inntektsvedlegg

Byggskatt (2 eks.)

1675

(2)

Høyskatt (2 eks.)

1675

(52)

Rosstjeneste

1675

(108)

Leilendingsskatt (3 eks.)

1675

(192)

Engearbeidspenger, Odalen

1675

(304)

Restanser, Tynset prestegjeld

1675

(309)

Utgiftsvedlegg

Kvitteringer (25 stk.)

1675

(318)