Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 809, 1675


Innholdsfortegnelse mappe 1

1675

(1)

Inntektsvedlegg

Jordebok

1675

(2)

Odelsskatt

1675

(124)

Kobberskatt (2 eks.)

1675

(200)

Tiendemanntall (2 eks.)

1675

(347)

Proviantskatt (2 eks.)

1675

(421)