Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Ekstraskatt 804, 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1764

Vedlegg 30: Til- og avgang, Nannestad

(5)

Vedlegg 31: Manntall, Nannestad

(11)

Vedlegg 32-34: Til- og avgang, Nannestad

(40)

Vedlegg 35: Manntall, Nannestad, september

(51)

Vedlegg 36: Til- og avgang, Nannestad

(76)

Vedlegg 37-39: Til- og avgang, Eidsvoll

(79)

Vedlegg 40: Manntall, Eidsvoll, april

(87)

Vedlegg 40: Manntall, Eidsvoll, april

Hurdal fabrikk

(144)

Vedlegg 40: Manntall, Eidsvoll, april

Eidsvoll jernverk

(148)

Vedlegg 40: Manntall, Eidsvoll, april

Eidsvoll gullgruve

(154)

Vedlegg 41: Manntall, Toten Feiring

(157)

Vedlegg 42-45: Til- og avgang, Eidsvoll

(162)

Vedlegg 46: Manntall, Eidsvoll, september

(174)

Vedlegg 46: Manntall, Eidsvoll, september

Eidsvoll jernverk

(222)

Vedlegg 46: Manntall, Eidsvoll, september

Hurdal fabrikk

(231)

Vedlegg 46: Manntall, Eidsvoll, september

Eidsvoll gullgruve

(235)

Vedlegg 47: Manntall over forandr., Toten Feiring

(238)

Vedlegg 48: Til- og avgang, Eidsvoll

(243)

Vedlegg 49: Hovedmanntall uten personnavn, april

(246)

Vedlegg 50-56: Kvitteringer

(282)