Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Ekstraskatt 803, 1763 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

01.04.1763-31.12.1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Hovedmanntall uten personnavn

(16)

Vedlegg 2-6: Til- og avgang, Nes

(41)

Vedlegg 7-15: Til- og avgang, Ullensaker

(66)

Vedlegg 16-20: Til- og avgang, Gjerdrum

(93)

Vedlegg 21-24: Til- og avgang, Nannestad

(126)

Vedlegg 25-33: Til- og avgang, Eidsvoll

(144)

Vedlegg 34-39: Kvitteringer

(173)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(185)

Hovedmanntall uten personnavn

(198)

Vedlegg 1: Manntall, Nes

(219)

Vedlegg 2-3: Til- og avgang, Nes

(255)

Vedlegg 4: Manntall, Nes, april

(259)

Vedlegg 5-8: Til- og avgang, Nes

(297)

Vedlegg 9: Manntall, Nes

(305)

Vedlegg 10-12: Til- og avgang, Nes

(324)

Vedlegg 13: Manntall, Ullensaker

(330)

Vedlegg 14: Vedr. til- og avgang, Ullensaker

(374)

Vedlegg 15: Manntall, Ullensaker, april

(376)

Vedlegg 16-19: Til- og avgang, Ullensaker

(420)

Vedlegg 20: Manntall, Ullensaker, september

(432)

Vedlegg 21-23: Til- og avgang, Ullensaker

(475)

Vedlegg 24: Til- og avgang, Gjerdrum

(484)

Vedlegg 25: Manntall, Gjerdrum, april

(487)

Vedlegg 26-27: Til- og avgang, Gjerdrum

(502)

Vedlegg 28: Manntall, Gjerdrum, september

(507)

Vedlegg 29: Til- og avgang, Gjerdrum

(521)