Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Ekstraskatt 802, 1762


Innholdsfortegnelse

(2)

1762-1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(6)

Vedlegg 1: Manntall, Nes

(19)

Vedlegg 2-3: Til- og avgangslister, Nes, 1762

(125)

Vedlegg 4: Hovedmanntall, uten personnavn

(129)

Vedlegg 5: Manntall, Nes, januar 1763

(154)

Vedlegg 6-7: Til- og avgang, Nes, feb.-mars 1763

(208)

Vedlegg 8: Manntall, Ullensaker

(212)

Vedlegg 9-10: Til- og avg., Ullensaker, nov. 1762

(262)

Vedlegg 11: Manntall, Ullensaker, januar 1763

(267)

Vedlegg 12-13: Til- og avg., Ullensaker, feb. 1763

(308)

Vedlegg 14: Manntall, Gjerdrum

(313)

Vedlegg 15: Til- og avgang, Gjerdrum, 1762

(327)

Vedlegg 16: Manntall, Gjerdrum, januar 1763

(329)

Vedlegg 17: Avgang, Gjerdrum, februar-mars 1763

(342)

Vedlegg 18: Manntall, Nannestad, oktober 1762

(344)

Vedlegg 19: Til- og avgang, Nannestad, nov. 1762

(365)

Vedlegg 20: Til- og avgang, Nannestad, des. 1762

(369)

Vedlegg 21: Manntall, Nannestad, januar 1763

(372)

Vedlegg 22: Til- og avgang, Nannestad, feb. 1763

(396)

Vedlegg 23: Endringsmannt., Nannestad, mars 1763

(403)

Vedlegg 24: Manntall, Eidsvoll, 1762

(410)

Vedlegg 25: Til- og avgang, Eidsvoll, nov. 1762

(451)

Vedlegg 26: Til- og avgang, Eidsvoll, des. 1762

(459)

Vedlegg 27: Manntall, Toten, Feiring, nov. 1762

(462)

Vedlegg 28: Manntall, Eidsvoll, januar 1763

(468)

Vedl. 29-30: Til- og avg., Eidsvoll, feb.-mars -63

(515)

Vedlegg 31-35: Rettelser til manntallene

(521)

Vedlegg 36-41: Kvitteringer

(532)

Kontinuasjonliste vedr. restanser, med bilag

(544)