Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 707, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap og likvidasjon

1695

(3)

Vedlegg

A Førstebyksel

1695

(17)

B Tiende

1695

(20)

C-E Korntiende, Eidsvoll, Ullensaker og Nannestad

1695

(50)

F Sikt og sakefall

1695

(56)

G Matrikkel og skattemanntall

1695

(83)

H Tingsvitne

1695

(215)

I Odelsskatt

1695

(220)

K Soldatkjolepenger

1695

(226)

L Sagskurdoppgaver

1695

(232)

M Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(237)

N Skysspenger

1695

(248)

O Kostnader ved transport av varer til de opplands

1695

(251)

Nr. 1-3 + 1 u.nr.

1695

(257)

Jordegods som eierne selv bruker, fritt for odelss

1695

(268)