Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 705, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap og likvidasjon

1693

(5)

Vedlegg

A Ang. gården Bjertnes

1693

(19)

B Førstebyksel

1693

(22)

C Sikt og sakefall

1693

(25)

D Tiende

1693

(40)

E-G Korntiende, Eidsvoll, Ullensaker og Nannestad

1693

(68)

H Matrikkel og skattemanntall

1693

(74)

I Odelsskatt

1693

(207)

K Soldatkjolepenger

1693

(218)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(224)

M Sagskurdoppgaver

1693

(241)

Nr. 1-8

1693

(246)