Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 702, 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(1)

Regnskap og likvidasjon

1690

(2)

Inntektsvedlegg

A Førstebyksel, krongods

1690

(21)

B Tiendemanntall

1690

(23)

C Sikt og sakefall

1690

(51)

D Kontribusjons- og leilendingsskatt

1690

(77)

E Odelsskatt

1690

(144)

F Legdsrulle, soldatkjolepenger

1690

(175)

G Sagskurdoppgaver

1690

(184)

H Korntienden av Gjerdrum og Eidsvoll

1690

(190)

I Korntienden av Nannestad

1690

(192)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(194)

L Kopp- og ildstedsskatt

1690

(207)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1690

(222)