Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 699, 1685 - 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Regnskap

1685

(2)

Inntektsvedlegg

A Designasjon over kgl. jordegods

1685

(15)

B Tiendemanntall

1685

(20)

C Sikt og sakefall

1685

(50)

D Odelsskatt

1685

(53)

E Sagskurdoppgaver

1685

(69)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(77)

Likvidasjon

1685

(84)

Utgiftsvedlegg

Tingsvitner (5 stk)

1685

(92)

Nr. 1 Militær jordebok

1685

(103)

Nr. 2-13

1685

(132)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(157)

Regnskap

1686

(158)

Inntektsvedlegg

A Tiendemanntall

1686

(173)

B Kongens part av korntienden

1686

(202)

C Sikt og sakefall

1686

(204)

D Kontribusjons- leilendingsskatt

1686

(209)

E Odelsskatt

1686

(275)

F Sagskurdoppgaver

1686

(292)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(297)

H Kopp- og kvegskatt

1686

(309)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-6

1686

(324)