Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 697, 1682 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682

(1)

Regnskap

1682

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1682

(10)

B Tiendemanntall

1682

(68)

C Sikt og sakefall

1682

(94)

D Kontribusjons- og leilendingsskatt

1682

(97)

E Proviantskatt

1682

(162)

F Odelsskatt

1682

(186)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(201)

H Rosstjeneste, ekstrakt

1682

(217)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1682

(220)

Nr. 2-5

1682

(249)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1683

(266)

Regnskap

1683

(267)

Inntektsvedlegg

A Tiendemanntall

1683

(272)

B Sikt og sakefall

1683

(295)

C Odelsskatt

1683

(298)

D Sagmester- og sagskatt

1683

(314)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(318)

E Kopp- og kvegskatt

1683

(332)

G Krigshjelpen

1683

(348)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1683

(352)

Nr. 2-12

1683

(381)