Skannet arkivmateriale

Øvre Romerike fogderi, Fogderegnskap 695, 1680


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Regnskap

1680

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(20)

A Prinsessestyr

1680

(83)

B Tiendemanntall

1680

(107)

C Sikt og sakefall

1680

(132)

D Kontribusjons- leilendingsskatt

1680

(135)

E Proviantskatt

1680

(201)

F Odelsskatt

1680

(225)

G Soldatlegdsrulle

1680

(241)

Antegnelser

1680

(256)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1680

(285)

Nr. 2-8

1680

(317)