Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Ekstraskatt 688, 1763


Melding om stram innbinding

(2)

Innholdsfortegnelse

(3)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1-12: Månedlige bilag til hovedmanntallet

(17)

Vedlegg 13-17

(315)

Vedlegg 18-19: Restanselister

(327)

Fem vedlegg uten nummer

(349)