Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Ekstraskatt 687, 1762


Melding om stram innbinding

(2)

Innholdsfortegnelse

(3)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Hovedmanntall, Skedsmo prestegjeld (2 eks.)

(14)

Hovedmanntall, Fet prestegjeld (2 eks.)

(118)

Hovedmanntall, Sørum prestegjeld (2 eks.)

(193)

Hovedmanntall, Aurskog prestegjeld (2 eks.)

(248)

Hovedmanntall, Høland prestegjeld (2 eks.)

(305)

Hovedmanntall, Enebakk prestegjeld (2 eks.)

(397)

Vedlegg 2-4: Månedlige ekst. med til- og avgangsl.

(458)

Vedlegg 5: Kvittering

(531)

Vedlegg 6: Restanseliste

(533)