Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 579, 1694 - 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(4)

Vedlegg

A Tredjeårstake

1694

(21)

B Sikt og sakefall

1694

(24)

C Tiende

1694

(27)

D Leilendingsskatt

1694

(60)

E Odelsskatt

1694

(120)

F Jordegods fri for rosstjeneste

1694

(165)

G Sagskurdoppgaver

1694

(188)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(197)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(209)

Vedlegg

Nr. 1-4

1694

(210)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1695

(229)

Regnskap og likvidasjon

1695

(231)

Vedlegg

A Sikt og sakefall

1695

(247)

B Tiende

1695

(249)

C Leilendingsskatt

1695

(283)

D Odelsskatt

1695

(342)

E Jordegods fritt for soldatkjolep. og 4-daler sk.

1695

(388)

F Sagskurdoppgaver

1695

(398)

G Bevillingsbrev på skurd fra 2 sager

1695

(404)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(407)

I-K Ang. huskappelan Johan Plate

1695

(421)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1692-1695

(426)

Antegnelser

1692-1695

(427)