Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 578, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap og likvidasjon

1693

(3)

Vedlegg

A Jordebok, Nonnekloster, Vernøy kloster, Maria ki

1693

(28)

B Tredjeårstake

1693

(35)

C Sikt og sakefall

1693

(38)

D Tiende

1693

(42)

E Leilendingsskatt

1693

(69)

F Odelsskatt

1693

(128)

G Jordegods fri for leilendingsskatt

1693

(172)

H Sagskurdoppgaver

1693

(181)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(190)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(205)

Vedlegg

Nr. 1-2

1693

(206)

Nr. 3 Jordegods fri for rosstjeneste

1693

(210)

Nr. 4-11

1693

(233)