Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 576, 1682 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689-1691

(3)

Regnskap og likvidasjon

1689-1691

(4)

1689

(5)

1690

(15)

1691

(27)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1680-1691

(35)

Antegnelser til ekstrakt av matrikkel

1680

(36)

Antegnelser

1682-1691

(58)

Designasjon på vedleggene til Antegnelser

1682-1691

(228)

Om fogden Jens Morch og hans kausjoner

(251)