Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 575, 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Vedlegg

V Jordebok, Nonnekloster, Vernøy kloster og Maria

1691

(3)

V Tredjeårstake

1691

(9)

X Sikt og sakefall

1691

(11)

Y Leilendingsskatt

1691

(17)

Z Odelsskatt

1691

(75)

Æ Sag- og sagmesterskatt

1691

(117)

AA Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(133)

BB Kopp- og ildstedsskatt

1691

(153)

CC Tiende

1691

(175)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(203)

Vedlegg

Nr. 14-19

1691

(204)

Nr. 20 Regnskap over skattene på de gårdene som er

1691

(219)

Nr. 21-27

1691

(270)