Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 574, 1689 - 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, Nonnekloster, Vernøy kloster, Maria k.

1689

(2)

B Tredjeårstake

1689

(9)

C Sikt

1689

(12)

D Leilendingsskatt

1689

(14)

F Matrikkel over offiser- og ryttergrd, postbønder

1689

(73)

G Sag- og sagmesterskatt

1689

(84)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(106)

I Kopp- og ildstedsskatt

1689

(158)

K Tiendemanntall

1689

(177)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2 Militær jordebok

1689

(208)

Nr. 3-7

1689

(229)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(245)

Inntektsvedlegg

L Jordebok, Nonnekloster, Vernøy kloster, Maria k.

1690

(246)

M Tredjeårstake

1690

(253)

N Sikt og sakefall

1690

(256)

O Leilendingsskatt

1690

(260)

P Matrikkel

1690

(319)

Q Matrikkel, militærgrd, postgrd og gjestgiv.

1690

(364)

R Sag- og sagmesterskatt

1690

(371)

S Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(388)

T Kopp- og ildstedsskatt

1690

(405)

U Tiendemanntall

1690

(423)

Utgiftsvedlegg

Nr. 8-13

1690

(452)