Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 572, 1686 - 1687


Innholdsfortegnelse mappe 1

1686

(1)

Regnskap

II

1686

(2)

Inntektsvedlegg

PP Geistlig jordegods fritt for rosstjeneste

1686

(13)

HH Tiendemanntall

1686

(30)

KK Sikt og sakefall

1686

(59)

LL Odelsskatt

1686

(62)

MM Sag- og sagmesterskatt

1686

(76)

NN Kopp- og kvegskatt

1686

(149)

OO Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(167)

Utgiftsvedlegg

Nr. 17-18 Mililtær jordebok

1686

(185)

Nr. 19 Søknad fra en gammel soldat

1686

(208)

Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(212)

Regnskap

RR

1687

(213)

Inntektsvedlegg

SS Sikt og sakefall

1687

(224)

TT Leilendingsskatt

1687

(227)

UU Odelsskatt

1687

(288)

VV Sag- og sagmesterskatt

1687

(302)

WW Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(369)

XX Tiendemanntall

1687

(385)

Utgiftsvedlegg

Nr. 21-22 Militær jordebok

1687

(410)

Nr. 23 2-dalerskatt

1687

(429)

Nr. 24 Regning på innkvartering og marsjproviant

1687

(434)

Nr. 25 Ordre om å skaffe proviant til soldater

1687

(443)

Nr. 26 Sak mot Peder Larsøn, dødsdom

1687

(446)