Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 571, 1683 - 1685


Innholdsfortegnelse mappe 1

1683

(1)

Regnskap

LL

1683

(2)

Inntektsvedlegg

K Jordebok

1683

(14)

L Sikt og sakefall

1683

(72)

MM Sag- og sagmesterskatt

1683

(75)

M Odelsskatt

1683

(84)

N Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(101)

O Kopp- og kvegskatt

1683

(118)

Krigshjelp

1683

(134)

Utgiftsvedlegg

Mililtær jordebok

1683

(139)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1684

(162)

Regnskap

T

1684

(163)

Inntektsvedlegg

T

1684

(171)

R Tiendemanntall

1684

(174)

S Sikt og sakefall

1684

(203)

U Odelsskatt

1684

(208)

V Sag- og sagmesterskatt

1684

(223)

W Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(288)

X Kopp- og kvegskatt

1684

(304)

Y Brev fra H. Hansen om presteskatt

1684

(321)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1685

(325)

Regnskap

BB

1685

(326)

Inntektsvedlegg

AA Tiendemanntall

1685

(338)

CC Sikt og sakefall

1685

(364)

DD Odelsskatt

1685

(367)

EE Sag- og sagmesterskatt

1685

(381)

FF Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(498)

GG Geistlig jordegods fritt for rosstjeneste

1685

(569)

Utgiftsvedlegg

Nr. 12-13 Militær jordebok

1685

(583)

Nr. 14-15 Tingsvitne

1685

(605)

Kvittering

1685

(607)

Nr. 16A Brev til overkrigskommissarien

1685

(608)