Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 568, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(1)

Regnskap

1679

(2)

Vedlegg

Leilendingsskatt

1679

(7)

Odelsskatt

1679

(62)

Engearbeidspenger

1679

(77)

Proviantskatt (kjøtt og smør)

1679

(86)

Proviantskatt (Høy og korn)

1679

(107)

Jordebok over kgl. visse inntekter

1679

(123)

Tiendemanntall

1679

(179)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1679

(204)

Vedlegg

Rosstjeneste, måned- og rytterhold

1679

(205)

Sikt og sakefall

1679

(226)

Ekstrakt over innkvartering av militære

1679

(228)

Mililtær jordebok

1679

(233)

Innkvart., artillerihester og -knekter fra Mandal

1679

(248)

Ordre ang. artillerihester, kopi

1679

(249)

Sagskurdoppgave

1679

(250)

Familieskatt

1679

(254)

Søknad om godtgjøring, fogdens reise til København

1679

(268)

Tingsvitner (3 stk)

1679

(271)

Kvitteringer (5 stk)

1679

(274)

Søknad om skattefritak fra bønder i Aurskog

1679

(280)