Skannet arkivmateriale

Nedre Romerike fogderi, Fogderegnskap 567, 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(1)

Regnskap

1678

(2)

Likvidasjon

1678

(9)

Vedlegg

Leilendingsskatt

1678

(21)

Odelsskatt

1678

(80)

Engearbeidspenger

1678

(95)

Jordebok over kgl. visse inntekter

1678

(104)

Proviantskatt (kjøtt og smør)

1678

(158)

Proviantskatt (bygg)

1678

(181)

Høyskatt

1678

(202)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1678

(223)

Vedlegg

Tiendemanntall

1678

(224)

Militær jordebok ( 2 stk.)

1678

(248)

Sikt og sakefall

1678

(269)

Familieskatt

1678

(271)

Militær innkvartering og underhold (2 stk.)

1678

(275)

Kvitteringer (3 stk)

1678

(281)

Familieskatt, vedlegg (5 stk)

1678

(285)

Søknad om skattefrihet (2 stk)

1678

(292)

Tingsvitne

1678

(296)

Ordre fra Gyldenløve, kopi

1678

(297)