Skannet arkivmateriale

Aker og Follo fogderi, Ekstraskatt 560, 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1763

Vedlegg 6 med litra A, B, C, D: Manntall

Asker prestegjeld

(4)

Vedlegg 7 med litra A, B, C, D: Manntall

Nesodden prestegjeld

(114)

Vedlegg 8 med litra A, B, C, D: Manntall

Kråkstad prestegjeld

(136)

Vedlegg 9: Diverse (16 løse ark)

(194)

Vedlegg 10-18: Kvitteringer

(223)

Restanseregister

(242)