Skannet arkivmateriale

Aker og Follo fogderi, Ekstraskatt 559, 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Hovedmanntall (bare hovedpersoner navngitt)

(89)

Vedlegg 1 med litra A, B, C og D: Manntall

Drøbak

(115)

Vedlegg 2 med litra A, B, C, D og E: Manntall

Oslo

(139)

Vedlegg 3 med litra A, B, C, D: Manntall

Vestby prestegjeld

(158)

Vedlegg 4 med litra A, B, C, D: Manntall

Ås prestegjeld

(220)

Vedlegg 5 med litra A, B, C, D, E: Manntall

Aker prestegjeld

(270)