Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 437, 1692 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(3)

Regnskap og likvidasjon

1692

(4)

Vedlegg

A Jordeboksretter, summer

1692

(19)

B Sikt og sakefall

1692

(22)

C Førstebøksel, krongods

1692

(26)

D Matrikkelsum

1692

(29)

E Matrikkel og skattemanntall

1692

(32)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(155)

I Kopp- og ildstedsskatt

1692

(170)

Nr. 1-13

1692

(185)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(220)

Regnskap og likvidasjon

1693

(221)

Vedlegg

A Sikt og sakefall

1693

(236)

B Førstebyksel, krongods

1693

(250)

C Sikt og sakefall

1693

(253)

D Matrikkel og skattemanntall

1693

(262)

E Legdsrulle

1693

(387)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(400)

Nr. 1-8

1693

(412)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1692-1693

(451)

Antegnelser

1692-1693

(452)