Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 435, 1689 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Regnskap og forklaring

OO

1689

(2)

Inntektsvedlegg

KK Sikt og sakefall

1689

(9)

LL Dom i en sak

1689

(17)

MM Førstebyksel, krongods

1689

(23)

NN Matrikkel og skattemanntall

1689

(25)

PP Jordegods som eieren bruker

1689

(162)

QQ Sagskatt

1689

(167)

RR Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(173)

SS Kopp-, folke- og ildstedsskatt

1689

(189)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(206)

A Regnskap og forklaring

1690

(207)

Inntektsvedlegg

B Førstebyksel, krongods

1690

(215)

C Matrikkel og skattemanntall

1690

(218)

D Synfaring av Lille Høverstad i Kråkstad

1690

(355)

EA Sagskatt

1690

(357)

EB Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(360)

F Kopp-, folke- og ildstedsskatt

1690

(374)

Nr. 1 Leiermålsbøter

1690

(388)

Nr. 2 Sakefall

1690

(391)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1691

(404)

Inntektsvedlegg

GA Kongens "beholdne" jordegods

1691

(405)

GB Leiermålsbøter

1691

(408)

I Førstebyksel, krongods

1691

(413)

KA Strandsittere, håndverkere og tjenere

1691

(416)

KB Sagskatt

1691

(419)

KC Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(422)

L Kopp- og ildstedsskatt

1691

(434)