Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 431, 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Inntektsvedlegg

A Sikt (tingboksekstrakt)

1684

(2)

B Matrikkel og skattemanntall

1684

(5)

C Odelsskatt

1684

(141)

D Sagskatt

1684

(165)

E Ekstrakt av kongskorntienden

1684

(187)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(189)

G Kopp- og feskatt

1684

(203)

H Presteskatt

1684

(222)