Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 429, 1680 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(2)

B Sikt og sakefall

1680

(39)

C Leilendingsskatt

1680

(41)

D Proviantskatt (kjøtt og smør)

1680

(93)

E Odelsskatt

1680

(122)

F Legdsrulle, soldatkjolepenger

1680

(145)

G Sagskatt (skurdoppgaver)

1680

(154)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1680

(162)

K Prinsessestyr

1680

(171)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1681

(200)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1681

(201)

B Sikt og sakefall

1681

(257)

C Leilendingsskatt

1681

(259)

D Proviantskatt (smør og kjøtt)

1681

(311)

E Odelsskatt

1681

(340)

F Legdsrulle, soldatkjolepenger

1681

(363)

G Sagskatt (skurdoppgaver)

1681

(371)

H Ekstrakt over kongskorntienden

1681

(379)

(I) Konsumpsjon og folkeskatt og kopulasjonsskatt

1681

(381)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(403)