Skannet arkivmateriale

Follo fogderi, Fogderegnskap 427, 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(1)

Regnskap

1678

(2)

Inntektsvedlegg

Jordebok over kgl. visse inntekter

1678

(8)

Leilendingsskatt

1678

(36)

Jordebok vedk. rosstjeneste

1678

(117)

Odelsskatt

1678

(141)

Engearbeidspenger

1678

(154)

Proviantskatt (kjøtt og smør)

1678

(167)

Bygg- og høyskatt

1678

(194)

Mililtær jordebok

1678

(223)

Familielandhjelp

1678

(242)

Rosstjeneste

1678

(247)

Spesifikasjon over de som holder ryttere

1678

(249)

Ekstrakt av sikt og sakefall

1678

(251)

Sikt og sakefall, vedlegg

1678

(252)