Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 424, 1682 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682-1689

(1)

Utgiftsvedlegg

Forside

1682-1689

(2)

Nr. 1-28

1682

(3)

Nr. 29-46

1683

(45)

Nr. 47-66

1684

(86)

Nr. 67-91

1685

(123)

Nr. 92-107

1686

(174)

Nr. 108-132

1687

(211)

Nr. 133-149

1688

(252)

Nr. 150-168

1689

(281)