Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 420, 1682 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682-1691

(1)

Regnskap

Forside

1682-1691

(2)

1682

(3)

1683

(20)

1684

(31)

1685

(44)

1686

(54)

1687

(64)

1688

(74)

1689

(82)

1690

(90)

1691

(100)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682

(109)

Regnskap

A

1682

(110)

Inntektsvedlegg

B Matrikkel

1682

(117)

C Sagoppgaver

1682

(157)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(159)

E Rosstjeneste

1682

(169)

Inventarium, Akershus slott, kopi

1682

(190)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1683

(211)

Regnskap

G

1683

(212)

Vedlegg

Skattemanntall, beregning

1683

(223)

H Matrikkel

1683

(229)

I Sagoppgaver

1683

(269)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(272)

L Kopp- og kvegskatt

1683

(281)

M Krigshjelp

1683

(310)

Y Gods fritatt for rosstjeneste

1683

(314)